จุลินทรีย์ในกระเพาะวัวสามารถย่อยสลายพลาสติกได้

ด้วยปัญหาพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่พวกเขาค้นพบ จอช กูบิทซ์ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาตร์เพื่อชีวิตของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียได้พบว่า