จริงหรือไม่? ขวดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแก้ว

จากงานวิเคราะห์ของ บริษัท Ecochain ที่เป็นบริษัททำงานวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้สรุปว่า จากเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ทั้งสองชนิด ขวดพลาสติกเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าขวดแก้ว หากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้อง