เกี่ยวกับเรา

Trash Lucky ให้คุณรีไซเคิลขยะและลุ้นรางวัลทองคำในเวลาเดียวกัน! เราแจกรางวัลทองคำและอื่นๆอีกมากมายทุกเดือน! เพียงแยกขยะรีไซเคิลและบริจาคให้เรา คุณจะได้รับตั๋วลุ้นรางวัลตามปริมาณขยะที่คุณรีไซเคิล Trash Lucky รับขยะประเภท พลาสติก แก้ว กระดาษ และ โลหะ เราจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายขยะรีไซเคิลที่คุณบริจาคมาเป็นทุนจับฉลากรางวัลต่อไป

วิสัยทัศน์ของเราคือมหาสมุทรที่ไร้ขยะพลาสติก เป้าหมายหลักคือสร้างแรงจูงใจให้คนหันมารีไซเคิลเพื่อเบนเส้นทางพลาสติกไปจากหลุมฝังกลบและมหาสมุทร Trash Lucky เป็นบริษัท startup ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นและทุนสนับสนุนจาก DTAC Accelerate (Batch 7), ธนาคารออมสิน, depa, สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ WWF ประเทศไทย

รางวัล

Trash Lucky รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับภูมิภาคมากมาย ผู้ก่อตั้งของเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นตั๋วลุ้นรางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้คนแยกขยะและรีไซเคิล พวกเขาเสนอแนวคิดที่ DTAC Accelerate “Practice Round” และคว้ารางวัลชนะเลิศจากสตาร์ทอัพกว่า 40 ราย ถือเป็นการพิสูจน์ไอเดียครั้งแรกและเป็นต้นกำเนิดของ Trash Lucky!

ตั้งแต่นั้นมา Trash Lucky ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เช่น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากธนาคารออมสินได้รับรางวัลสุดยอด SMEs Startupตัวจริง รางวัลจาก Plastic Data Challenge และอื่นๆ อีกมากมาย

พบกับผู้ก่อตั้ง

ณัฐภัค อติชาตการ (Nat)

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

วรวิทย์ วงษ์เล็ก (Golf)

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

ณัฐภัค อติชาตการ (Nat),
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

ก่อนหน้าที่จะเริมแทรชลัคกี้ คุณ แนทได้ช่วยบริษัท venture capital สองแห่ง เช่น Rocket Internet สร้างและ
ขยายกิจการสตารท์อัพด้านโลจิสติกส์หลายประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยบริษัทสตารท์อัพล่าสุดที่คุณแนทช่วยสร้างคือ Deliveree ผู้ให้บรกิารจองรถบรรทุกผ่านแอพ ซึ่งเขาช่วยทําให้ Deliveree เติบโตทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์รวมถึงช่วยบริษัทปิดการระดมทุน ในรอบซีรีย์ A ได้ถึง 14.5 ล้านเหรยีญสหรฐั ในไตรมาส 4 ปี 2560

คุณแนทเริ่มหลงรักในมหาสมุทรจากการเล่นเซริฟ์ และการดํานำ้มานานหลายสิบปี ความฝันของเขาคือมหาสมุทรที่ปราศจากมลพิษขยะพลาสติก คุณแนทตั้งเป้าที่จะใช้แทรชลัคกี้เป็นตัวช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกเล็ดลอดไปสู่มหาสมุทร

คุแนทจบการศึกษาปริญญาโทด้าน MBA จาก INSEAD และ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก University of Southern California

วรวิทย์ วงษ์เล็ก (Golf),
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

คุณกอล์ฟมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีในธุรกิจสตารท์อัพระดับโลกโดยเริ่มจาก อีซี่ แท็กซี่ ซึ่งเป็นแอพแท็กซี่ของ Rocket Internet ซึ่งทําให้เขาได้ร่วมกับคณุแนทในตอนนั้น จากนั้น คุณกอล์ฟก็เป็นผู้นำในหน่วยปฏิบัติการที่ฟูดแพนด้า และต่อมากลายเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่เฟรชเก็ตซึ่งเป็นตลาดสดออนไลน์สำหรับร้านอาหารที่ได้รับทุนจาก DTAC Accelerate, 500 Tuks Tuks และธนาคารกรุงเทพ

คุณกอล์ฟให้ความสนใจในการจัดการขยะตั้งแต่เขายังเด็ก ขณะอยู่ในโรงเรียนมัธยมคณุกอล์ฟเริ่มโครงการ “ธนาคารขยะ” ที่ส่งเสริมให้นักเรียน 2,500 คนแลกเปลี่ยนขวดพลาสติกใช้แล้วเป็นเงินสด ในปี 2554 คุณกอล์ฟได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทูตสิ่งแวดล้อมของไบเออร์ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาติ ที่ทํางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการสร้างโครงการรีไซเคิลในท้องถิน ในช่วงปีเดียวกันนี้คุณกอล์ฟยังได้รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในสาขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสรยิศในขณะนั้น) รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลยกย่องการทํางานย่างต่อเนื่องของคณุกอล์ฟทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คุณกอล์ฟจบการศกึษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง