ฟรี! ป้ายติดถังรีไซเคิล

เพื่อการรีไซเคิลขยะที่บ้านได้ง่ายขึ้น Trash Lucky มีป้ายติดถังรีไซเคิลมาให้ใช้ ฟรี! เท่านี้คนที่บ้านก็รู้แล้วว่าต้องแยกอะไรบ้าง