ตำแหน่งว่าง

สมัครงาน

ร่วมทำงานกับทีม Trash Lucky

Operations Coordinator

จัดการและประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการรับและส่งวัสดุรีไซเคิลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...

Apply Here!

Apply here or send us your CV to careers@trashlucky.com