72 ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเน้นย้ำรัฐบาลต้องทำตามสัญญาหยุดนำเข้าเศษพลาสติก

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาชนกว่า 72 องค์กรนำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศได้ออกแถลงการณ์ “คัดค้านการผ่อนปรนนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ”